הצבא מחויב לבצע בדיקה ואבחון רפואי פסיכולוגי אחרי כל תקרית עם נפגעים לכל החיילים המעורבים בתקרית.

הצבא מחויב לתעד את סיפור המקרה, עדות החייל, עדויות נוספות במידת הצורך וחוות דעת רפואית בתיקו האישי של החייל.

במידה וקיימים תסמינים המעידים על פגיעה פוסט טראומטית, הצבא מחויב לטפל בחייל כל זמן שיזדקק לכך.

בעת השיחרור, במידה ובתיקו האישי מתועדים מקרים שבהם היה החייל מעורב, הצבא מחויב לבצע אבחון רפואי עדכני, ולמסור לחייל דו"ח אבחון המתאר את המקרים ו הטראומטים שעבר החייל בזמן שירותו והצהרה של הגורם המאבחן על המצב הקיים.

 

במידה והחייל יתלונן במועד מאוחר יותר, גם אחרי שנים, על תסמינים פוסט טראומטיים, הצבא מחויב לבצע איבחון ובדיקה האם ישנה פגיעה פוסט טראומטית עקב מקרה שחווה החייל בזמן השירות. במקרים אלו על הצבא לאסוף עדויות מפקדים וחיילים ולהנגיש דוחות חקירה שכבר התקיימו.