P.T.S.D

ואז הייתה דריכה , סובבתי את הראש נורתה יריה וראיתי אותו עם הקנה מכוון לכוון הראש ירוי הכל היה מלא...

מסתערבים: על החיים ועל המוות