P.T.S.D

ואז הייתה דריכה , סובבתי את הראש נורתה יריה וראיתי אותו עם הקנה מכוון לכוון הראש ירוי הכל היה מלא בדם, רצתי אליו מצאתי את עצמי בשלולית אדומה. הנשימה נעתקה ויצאה צעקה "קראו לרופא הוא ירה בעצמו" רצתי לכוון ה ש"ג וקרסתי ומאז שום דבר לא חזר למה שהיה קודם הם קראו לזה פוסט טראומה.