כשליש מהחיילים הקרביים שמשתתפים בקרבות או באירועי נפגעים- עוברים חוויה פוסט טראומטית. החיילים האלה הם החיילים של כולנו. יש לנו חוב כלפיהם כחברה. עלינו לחבק אותם ולסייע להם.

שמרו נפשם